De huurder ondertekent voorafgaande aan de verhuur een overeenkomst en neemt de auto in smetteloze en onbeschadigde toestand in ontvangst van een medewerker van het PassionWithoutLimits team. De huurder draagt voorafgaand aan de overdracht van de auto zorg voor een vooruitbetaling van de volledige huurprijs inclusief een borg. De huurder is volgens hiervoor algemeen geldende regels aansprakelijk wanneer hij de auto beschadigt en/of een andere bepaling in de overeenkomst schendt. De huurder is bovendien aansprakelijk voor slijtage anders dan tengevolge van normaal gebruik. In het bijzonder is de huurder aansprakelijk bij overtredingen van verkeersregels. Verkeersboetes zullen achteraf op de huurder worden verhaald.

Tijdens de PWL Experience zal een medewerker van het PassionWithoutLimits team met de huurder meerijden, noodzakelijke aanwijzingen geven en alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen voor een veilige reis. Uitsluitend ingeval van een huwelijk is het huurder toegestaan om zonder begeleiding van de voertuigen gebruik te maken.

Onze belangrijkste algemene voorwaarden en prijslijst vindt u hieronder:

Algemene voorwaarden